طرح های پایتختی کتاب کاشان با مشارکت بخش خصوصی قابلیت اجرا پیدا نمود

,
بازیافت کاغذ

درسال پایتختی کتاب کاشان «طرح خانه تکانی» در راستای تجهیز کتابخانه های مدارس و مراکز فرهنگی منطقه فرهنگی کاشان توسط « شرکت ازنو» به اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی ازنو، مدیر عامل شرکت پسماندکاوان کویر کاشان در تحلیل طرح های اجرا شده توسط بخش خصوصی و ترویج کتابخوانی گفت: «طرح های فراگیر و منطقه ای ترویج کتابخوانی، در الگوسازی های کشوری موثر واقع می شوند. طرح پایتخت کتاب درکاشان و روستاهای دوستدار کتاب منطقه کاشان، طرح‌های فراگیری هستند که می‌توانند در الگوسازی‌های دیگر شهرها موثر واقع شوند».

او افزود: «زمانی که این حرکت فرهنگی آغاز شد، شاید کسانی هم که از دور نظاره گر آن بودند، تصور نمی کردند که کاروان این حرکت همه علاقمندان و بخش های منطقه را در بر بگیرد».

اکبری همچنین بیان کرد: «شالودۀ این حرکت این بود که انعطاف گسترده ای را در عرصه عمل فراهم کند. در کاشان الگوهایی می توانند موفق باشند که شالوده مشخص و مستحکم و میدان متنوعی برای خلاقیت های حوزه کتاب داشته باشند. این حرکت چارچوب خشکی نداشت، اما بی چارچوب هم نبود و همین باعث شد که حداقل در بخش های خصوصی خروجی های مناسب تری درکنار آن قرار بگیرد ».

او افزود: « نکته دومی که این جریان با خود به همراه داشت، این بود که به ما نشان داد چقدر ظرفیت های پنهان غیر مکشوف در شهرستان وجود دارد که البته به بهترین نحو هم مورد استفاده قرار نگرفت. عمق این ظرفیت ها در حوزه کتاب و کتابخوانی دیده شد .تجربه این حرکت و ماراتن ۴ساله درکاشان مبتنی برطرح های این حوزه نشان داد که ما هنوز به خوبی ظرفیت های فرهنگی خود را بازکاوی و بازشکافی نکرده ایم».

این فعال فرهنگی اضافه کرد: «این تجربه نشان داده است که ایده های خلاق تا چه حد می تواند بی نهایت باشد. وقتی یک حرکت فرهنگی بر اساس ظرفیتهای نهفته درشرکتها وسمن های خصوصی چون «شرکت ازنو» باشد، به ما ایده های منحصر به فردی می دهد و زمانی که جریان ایده سازی به موج سیال اجتماعی سپرده می شود ، از دل آن ایده های متکثر و خلاقانه ای به وجود خواهد آمد» .

مدیر عامل شرکت پسماندکاوان کویر کاشان با اشاره به اجرایی نمودن یکی از طرح های پایتختی کتاب با عنوان«طرح خانه تکانی» که با همکاری «شرکت ازنو» ،دبیرخانه پایتختی کتاب،مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری وهمچنین آموزش و پرورش مناطق فرهنگی کاشان وآران و بیدگل اجرایی شد، نتایج خوب و تاثیرگذاری را به پیامد حاصل نمود.

ایشان افزود: ۵۸ مدرسه و مرکز در این طرح دخیل بودند و درمجموع بیش از ۱۹۳۰۰کیلوگرم کتاب وکاغذ باطله از مدارس جمع آوری شد. تاریخ شروع این طرح از ۱۴ تیر سال جاری بود و همچنان ادامه نیز دارد و مبلغی بالغ بر ۲۴۹ میلیون ریال ارزش محصولات جمع آوری شده بود که درحدود زمانی طرح از ۸ تا ۱۲هزار ریال از مدارس خریداری گردید وبه ازای آن بن کتاب ولوازم التحریر تقدیم مراکز ومدارس گردید.

اکبری در پایان اشاره نمود: طرح خانه تکانی درراستای تجهیز مدارس و مراکز فرهنگی به کتابهایی درراستای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان وهمچنین توسعه کیفیت منابع مطالعاتی با همکاری و مدیریت «شرکت ازنو» در سال پایتختی کتاب کاشان اجرایی گردید.