پشه سالک

گمانه زنی ها در مورد وجود چاله زباله به عنوان عامل اصلی  وجود پشه های سالک در بخش کویرات ثابت شده نیست

به گزارش مهر، فاطمه باقری اظهار داشت: طرح مبارزه با پشه سالک چهار مرتبه به صورت سراسری در شهرستان آران و بیدگل انجام شده است

وی با اشاره به اینکه پشه سالک تا شعاع ۷۰۰ متری از داخل شهر می تواند تاثر گذار باشد گفت: نتایج اولیه تحقیقات نشان می دهد که اکثر مبتلایان امسال در آخر تابستان و اوایل پاییز به  بادرود سفر کرده اند

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با اشاره به اینکه تاکنون امسال آمار دقیقی از مبتلایان در دسترس نیست، تصریح کرد: پیش بینی می شود اکثر افراد از بخش کویرات آران و بیدگل باشند

وی تصریح کرد: برخی از گمانه زنی ها در مورد وجود چاله زباله در نزدیکی محل زندگی مردم به عنوان عامل اصلی وجود پشه های سالک در بخش کویرات به طور کامل ثابت شده نیست چرا که مسافت چاله زباله با محل زندگی مردم خیلی بیش از فاصله در معرض ورود پشه های سالک است.

# آگاهی بدون اندیشه مخاطره آمیز است