زباله خشک بدهید، بُن کتاب بگیرید

,

مدیر مجموعه ساربوک مطرح کرد : زباله بدهید، بُن کتاب بگیرید.

اکبری با بیان اینکه شهروندان کاشانی می‌توانند با تحویل زباله‌ها به کیوسک‌های سطح شهر بُن کتاب تحویل بگیرند، اظهار کرد: با توجه به پایتختی کتاب کاشان و طرح یک ماه با کتاب شهروندان کاشانی می‌توانند به ازای هر کیلو زباله قابل بازیافت بُن کتاب دوهزار تومانی دریافت کنند.

 

وی هدف از این کار را فرهنگ سازی هر چه بیشتر برای مطالعه برشمرد و گفت: برای فرهنگسازی تفکیک زباله از مبدا و ترویج کتابخوانی این اقدام با مشارکت شرکت بازیافت، شهرداری کاشان، شرکت از نو و ساربوک صورت گرفته است.

 

اکبری افزود: ماه کتاب کاشان از ۲۴ آبان آغاز شده است و این طرح تا ۲۴ آذر ادامه خواهد داشت.