آغاز طرح تفکیک از مبدا در شهر نوش آباد

,

✅طرح تفکیک از مبدا ومدیریت پسماند در شهر آیین های تاریخی مذهبی ؛نوش آباد آغاز شد.

🔻به گزارش روابط عمومی #ازنو ؛جلسه توجیهی اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله در شهر نوش آباد با حضور شهردار و عضو شورای شهر نوش آباد، مدیریت خدمات شهری نوش آباد،مدیر عامل شرکت پسماند کاوان کویرکاشان و رابطین بهداشت و دوست داران محیط زیست نوش آباد برگزار گردید.

🔻شهردار شهر تاریخی نوش آباد دراین نشست با اشاره به اهمیت مراحل اجرای طرح، گفت : توجیه گروه های هدف، چاپ بروشور، طراحی فرم های خانوار و بنرهای اطلاع رسانی و همچنین در بخش اجرا،انتخاب و چاپ نایلون های آرم دار و متحدالشکل برای کل شهر و خرید اقلام خشک قابل بازیافت ، ایجاد کانتین ها وکانکس های جمع آوری، برای مردم نوش آباد از اهمیت زیادی برخوردار است..
اشرفی ضمن ابراز خرسندی ازاینکه شرکت پسماند کاوان با برند«ازنو» قراراست گشت خودرویی ویژه جمع آوری را درشهر نوش آباد درکنار استقرار کانکس های جمع آوری مواد بازیافت فعال نماید گفت:مدیریت شهری نوش آباد با همه توان برای همکاری و حمایت از این طرح درمیدان است و کوشش می کند تا از منظر کیفیت خدمات ورسیدن به اهداف طرح مدیران پرسنل شرکت پیمانکار طرح را حمایت نماید.

🔻 مدیر عامل شرکت پسماندکاوان کویرکاشان نیز دراین نشست در خصوص مراحل اجرایی طرح گفت:از اهداف اجرای این طرح در منطقه اشتغال زایی، کاهش هزینه های حمل ،ارتقای سطح توجه به حفظ محیط زیست وکاهش دفن مواد بازیافتی است.
اکبری افزود : ازسال گذشته این طرح در سطح شهرستان کاشان اجرایی گردیده و به واسطه‌های حمایت شهروندان وهمیاران آموزشی ما ومدیریت صحیح در اجرای آن با نتایج خوبی نیز بدست آمد. در حال حاضر با حمایت همه جانبه شهردار محترم نوش آباد آمادگی این شرکت را در هرچه بهتر اجرای شدن مراحل طرح در شهر نوش آباد اعلام اجرا این طرح دراین شهر هم کلید خورد.
این فعال حوزه محیط زیست ضمن اشاره به ضرورت آموزش طرح تفکیک از مبدا به مردم و فرهنگ سازی پیرامون فرصت های کنار این طرح ،اشاره داشت:آموزش چهره به چهره، دادن کد به هر خانوار، توزیع بروشور و نایل های آرم دار وجمع آوری پسماند خشک توسط ماشین های شرکت”ازنو”، پرداخت وجه نقد به مردم، جانمایی کانکس های جمع آوری پسماند خشک و در فاز بعدی ارائه برنامه های روز آمد وانگیزشی و تحویل پسماند خشک به ماشین های شرکت از برنامه های این طرح می باشد.وی اذعان داشت: این جلسه توجیهی و آموزشی جهت آموزش یاران رابطین بهداشتِ منتخب برای رسیدن به اهداف این طرح است تا در طول زمانی کوتاه بتوانیم به آرمانهای خود در شهر نوش آباد برسیم شهری منزه و محیط محور را ایجادنماییم.
🔻اکبری در ادامه خاطر نشان کرد :این طرح به خوبی اجرایی نخواهد شد مگر با حمایت مردم و سایر دستگاههای اجرائی که ما را در بثمر رساندن آن یاری نمایند، و آمادگی این سازمان را برای اعمال سیاستهای تشویقی در هرچه بهتر اجرایی شدن طرح اعلام نمودند.
🔻در پایان این جلسه نظرات کارشناسان بهداشت و سایر اعضاء حاضر در این جلسه مطرح گردید و مقرر شدآموزشگران جهت ارائه مطالب آموزشی به شهروندان توسط کارشناسان «شرکت ازنو » آموزش داده شوند وبا ارائه بروشورها و فرمهای تکمیلی؛این طرح از امروز توسط «شرکت ازنو» در شهر نوش آباد آغاز شود.
تقدیم بسته آموزشی وهدیه فرهنگی «شرکت ازنو»به حضار از دیگر برنامه های این نشست بود.
🔻«شرکت از نو» مجری انحصاری تفکیک از مبدا در منطقه فرهنگی کاشان است که با ارائه طرحهای محیطی آموزشی برای ارتقای سطح کیفی زندگی اجتماعی واقتصادی مردم تلاش می کند.