بازدید دادستان آران وبیدگل از سایت پردازش ودفن زباله ابوزیدآباد کاشان

🔻🖋به گزارش روابط عمومی #ازنو؛ در راستای ارزیابی شرایط محل دفن زباله منطقه کاشان وآران وبیدگل،دادستان آران وبیدگل،بخشدار بخش کویرات به همراه معاون شهردار ومدیر خدمات شهری کاشان بازدیدمشترکی از سایت پردازش وزباله زباله انجام دادند.

🔻دراین دیدار،محمد رضا خالدی ضمن تاکید بر اجرای مصوبات مطرح شده در جلسات گذشته اذعان داشت: تلاش برای ارتقاء شرایط وحرکت به سمت دفن بهداشتی وعاری از خطر برای زیست بوم منطقه وایضا جلوگیری از آلودگی منطقه ،اولویت معاونت خدمات وبالتبع شرکت پسماندکاوان کویرکاشان به عنوان مجری این طرح می باشد.

🔻معاون شهردارکاشان افزود: نشت شیرابه، آتش‌سوزی خودبه‌خودی ، پراکندگی بسیار زیاد پسماندهای نایلونی در زمین ‌های اطراف به دلیل قرارگیری سایت دفن زباله در مسیر وزش باد مهمترین چالشهای ۵ماهه ابتدا امسال بوده که با تصمیم گیری مدیران شرکت گام های موثری در خروج از این چالش ها برداشته شده است.اضافه شدن سالن پردازش نایلون واحیای استخر تبخیر شیرابه از شواهد این ادعاست.

🔻وی همچنین خاطر نشان کرد: پرهیز از آلودگی هوا، خاک و منابع آب های زیرزمینی وایضا توجه به احیای منظری قابل قبول در منطقه به ویژه مسیر حمل ونقل جاده ای بخش کویرات همواره مدنظر مدیران سایت و کارگروه پسماند بوده و همین امر لزوم پیگیری مسئولانه مشکلات برای ساماندهی پردازش و دفن را بیش از پیش نمایان می کند.

دراین دیدار سید محمد جوادی دادستان شهرستان آران وبیدگل ومحمود گنجی پور بخشدارکویرات ضمن بیان دغدغه های مردم منطقه ،توجه ویژه به منطقه درامر زباله را یادآورشدند و پیگیری مصوبات کارگروه درراستای دفن بهداشتی و منزه نمودن چهره منطقه را خواستار شدند.

@aznov

🔻با #رسانهمجازیازنو همراه باشید
https://www.instagram.com/aznov.ir