با سپاس از تلاش مردم خوب شهرستان آران و بیدگل در حمایت از محیط زیست در ایام محرم

, ,
تلاش برای داشتن شهری زیبا و پاکیزه همواره یکی از مهمترین آرمانهای جوامع بشری بوده و اکنون شرکت ازنو در راه آموزش برای نیل بدین هدف گام های موثری بر میدارد . آموزش های حضوری ،آموزش از طریق فضای مجازی و همچنین تبلیغات محیطی از جمله اقدامات در حال انجام ازنو می باشد