تغییر مدیریت در ازنو


🍀شرکت پسماندکاوان کویر کاشان (ازنو) تغییر مدیریت را احساس کرد
🔻به گزارش روابط عمومی شرکت #ازنو؛ شرکت پسماندکاوان کاشان درراستای حرکت پرشتاب به سمت چشم انداز خویش، جناب آقای اکرمیان عضو شورای اسلامی شهرآران وبیدگل را درنشستی به عنوان مدیر عامل جدید معارفه نمود.

🔻دراین نشست که با حضور اعضای کمیته ،پرسنل شرکت ومشاوران شرکت برگزار شد ضمن بیان رسالتها و راهبردهای گذشته وایضا چشم انداز شرکت عملکرد دوساله شرکت مورد تحلیل وبررسی قرار گرفت.
🔻ابوالفضل اکبری ضمن بیان گزارش دوساله عملکرد خویش به عنوان مدیرعامل شرکت اذعان داشت:چالشهای بی شماری را در حوزه عملکردی شرکت پشت سرنهاده و فرصتهای کم نظیری را احیا نموده ایم اما مشکلات بسیاری در مسیر رسیدن به چشم انداز شرکت داریم. ایشان اضافه نمود: قرارداد شرکت دربخشهای مختلف دارای نقاط تاریکی است وتعهدات بیشماری از طرف مدیران بالادستی مورد چالش قرار گرفته است.

🔻مدیرعامل پیشین شرکت ضمن تاکید بر مدل هزینه محور بسیاری از شهرستانها درحوزه بازیافت ومدیریت پسماند، اشاره نمود: اولویت شرکت رسیدن به نگاه اقتصادی در عملکرد است.طی دوسال گذشته اقدامات کاربردی درراستای این اولویت انجام گرفته است.اضافه شدن کارشناسان ومشاوران خبره در بخشهای مالی، بهداشت محیط، بیمه، دارایی و… خود سندی براین ادعاست.
🔻این فعال حوزه محیط زیست با تاکید بر نگاه فراگیر وجامعه محور در حوزه تفکیک از مبدا ،موفقیت درمدیریت جامع تفکیک را حاصل مشارکت بخشهای مختلف جامعه برشمردند و اظهار داشتند: در اوایل کار تفکیک از مبدا با تناژ واقعی ۱۳تا۱۵تن تحویل گرفته شد اما امروز نزدیک به ۲۲۰تا ۲۵۰ تن پسماند – ازمجموعه عوامل جمع آوری شرکت اعم از گشت خودرویی،کانکس و… خروجی گرفته می شود.
🔻اکبری با اشاره به عملکرد خوب شرکت درتولید کمپوست وهزینه های انجام گرفته دراین زمینه ،رسیدن به نتیجه ایده ال را به پیوست گذار زمان بسیار دست یافتنی دانست واذعان داشت اضافه شدن نگاه علمی به پیوست تفاهم نامه های خوب با سازمان های دانش محور ومزید برآن حرکت به سمت هوشمند سازی ،شاخصه های کیفی وکمی شرکت را به راهبرهای تدوین شده نزدیک نموده است.
درپایان از زحمات جناب اکبری در مدت مدیریت ایشان درشرکت #ازنو تقدیر، ایشان تودیع و ایضا جناب آقای محمد رضا اکرمیان به سمت مدیریت عامل جدید شرکت معارفه گردیدند.
🔻درادامه محمدرضا اکرمیان مدیرعامل جدید شرکت #ازنو ضمن تشکر از جناب اکبری اولویتهای خود در مسیر چشم انداز شرکت را ارتقای سهم بازار از تفکیک، برنامه محوری کاربردی در سطوح مختلف شرکت وخلاقیت در عرصه عملکرد ل عنوان نمودند وتاکید داشتند که به پیوست جلساتی این رویکردهای تشریح ومحور رفتار شرکت قرار خواهد گرفت رفتاری که مشارکت همه همکاران در می طلبد.
🔻لازم به ذکراست محمد رضا اکرمیان معاون پیشین خدمات شهری آران وبیدگل ، عضور شورای اسلامی شهر آران وبیدگل وریاست شورای شهرستان آران وبیدگل می باشند که به سبب آگاهی وتخصصی دراین حوزه برای پست جدید مدیرعاملی شرکت انتخاب شده اند.
🔻شرکت #ازنو مجری انحصاری تفکیک از مبداء در منطقه کاشان وآران وبیدگل است که خدمات متمایزی را دراین حوزه درسطح منطقه انجام داده ومدیریت می نماید.

🍀 با #رسانهمجازیازنو همراه باشید 🍀
https://www.instagram.com/aznov.ir