تولیدکمپوست استاندارد ازتفکیک زباله های خطرناکی چون شیشه

, ,

تولید کمپوست استاندارد از طریق تفکیک زباله های خطرناکی چون شیشه درکاشان میسر می شود

🔻 به گزارش روابط عمومی #ازنو؛ ظرف ده روز بیش از ۷تن شیشه از زباله درمحل سایت دفن زباله استخراج شد.آماری نزدیک به ۶۵۰کیلو درهرروز که میتواند فزاینده تر نیز بشود.این بخش پایانی مسیر زباله است که با مشارکت مردم ادامه مطلب …