• خودرو های مجاز شرکت ازنو هفته ای یکبار طبق برنامه زمانبندی روبرو ، از ساعت نه الی سیزده به درب منزل شما مراجعه کرده و اقدام به جمع آوری می نمایند.
  • ادارات ، مراکز تجاری و مجتمع های مسکونی در صورتی که پسماند خشک قابل توجهی دارند و امکان حمل به محل ایستگاه ها برایشان فراهم نیست می توانند با شماره ۵۵۹۹۰ تماس گرفته و از خدمات خودرو های ویژه شرکت ازنو استفاده کنند.
پیک ازنو