آموزش چهره به چهره در مدارس و خانه به خانه تفکیک از مبداء در دهستان مرق
در راستای فرهنگ سازی دقیق وبا همکاری کادر پزشکی و حمایت دهیاری مرق، اولین گام در فرایند مدیریت پسماند این دهستان برداشته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ازنو؛ اولین دوره آموزش خانوارهای دهستان مرق با تاکید بر فرهنگ سازی و فراگیری فرهنگ تفکیک از مبداء و توجیه سکنه این منطقه برای مدیریت پسماند خشک توسط آموزشیاران و کادر پزشکی ودرمانی معاونت بهداشتی این دهستان صورت پذیرفت. رابطین بهداشت و سلامت با مراجعه به منازل و همچنین مدرسه هاشمی نژاد با تقدیم بسته های فرهنگی ازنو ، خانواده ها را با فرایند بازیافت و ضرورت آن آشنا نمودند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط شرکت ازنو، گشت خودرویی این شرکت، جمعه هر هفته برای جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت این دهستان دراین منطقه حضور خواهد داشت.

باید خاطر نشان نماییم که این حرکت زیست محیطی و فرهنگ سازی بالتبع آن، با همت و حمیت بخشداری برزک و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ورود عوامل غیرمجاز جمع آوری بازیافت و ممانعت از حضور دوره گردها و زباله گرد ها درا ین منطقه شتاب بیشتر گرفته و امیدداریم به نتایج ایده آلی منتج گردد.

دهستان مرق از جاذبه های طبیعی و محیط زیستی منطقه فرهنگی کاشان است که 600 خانوار داشته و توجه به مدیریت پسماند دراین منطقه می تواند ظرفیت های محیط زیستی و سلامت و امنیت ساکنان این منطقه به ارمغان آورد.