رفتارصحیح در حوزه پسماند برای دانش‌ آموزان کاشانی
روابط عمومی #ازنو ؛ از آموزش بهینه ومدیریت پسماند برای دانش آموزان کاشانی خبر داد و گفت: این موضوع از اول آبان ماه در قالب آموزش‌های شهروندی در مدارس کاشان،آموزش داده می‌شود.

به گزارش روابط عمومی #ازنو؛طرح تور فرهنگی_محیط زیستی ویژه دانش آموزان به پیوست تفاهم رفتاری فی مابین معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش کاشان وشرکت #ازنو وهمیاری شرکت بازیافت پسماندهای منطقه کاشان وآران وبیدگل، از ابتدای آبان ماه اجرایی ودانش آموزان در این طرح با زوایای مختلف مدیریت پسماند آشنا می شوند. مدیر روابط عمومی #ازنو ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیتهای کیفی دانش آموزان برای اعتلای رفتار شهروندی اظهار داشت:روزانه نزدیک به ۲۰۰تن زباله در کاشان تولید می شود .
ایشان با اشاره به لزوم تفکیک از مبداء و مدیریت اصولی آن، افزود: موضوع تفکیک زباله از مبداء بسیار حائز اهمیت است که خانواده‌ها نیز می‌توانند با تفکیک زباله در منزل، جهت مدیریت پسماندها یاری‌گر مدیریت شهری باشند ودراین بین آگاهی د انش آموز امتیاز ویژه ای محسوب می گردد.
وی دانش آموزان و کودکان را به عنوان بازوان توانای مدیریت شهری دانست و خاطرنشان کرد: بی شک رسیدن به آرمان «کاشان بدون دفن زباله » که درچشم انداز عملکرد شرکت دیده شده است، در مرحله نخست و بیش از هر موضوعی تنها و تنها با مشارکت فعال این قشر امکان پذیر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد با اجرای موفق طرح آموزش‌های شهروندی تحت لوای برنامه توربوک با عنوان “دانش آموز محیط زیستی باشیم” در مدارس در آینده با صرف حداقل هزینه و زمان، می توانیم شاهد پیشرفت در مشارکت‌های اجتماعی شهروندان در مدیریت شهری باشیم.
وی یادآور شد: اهدا کتاب “از پسماند تا بازیافت”که به همت شرکت #ازنو تدوین شده ویژه آموزش شهروندی امسال درمدراس کاشان ،توسط مربیان و معلمان آموزش دیده شرکت،به دانش آموزان وایضا تقدیم بسته های محیط زیستی ،از ویژه برنامه های این طرح خواهد بود.
لازم به ذکر است توربوک محیطی حاضر در سال گذشته به صورت پایلوت در مدارسی چند برگزار ودراین برنامه هاضمن برگزاری کارگاه کاربردی جذاب واهدای جوایز وایضا توجه به استفاده از هنر دراین راستا،اشاعه فرهنگ تفکیک بین دانش آموزان محور رفتار قرار گرفت.