رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأکید کرد:

شیرابه‌های پسماند ۳۰۰ برابر آلوده‌تر از فاضلاب‌های خانگی استرئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه شهروندان باید با آبگیری پسماندهای خانگی از تولید شیرابه، حاوی انواع آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی و زیست محیطی جلوگیری کنند، گفت: شیرابه بیش از ۳۰۰ بار آلوده‌تر از فاضلاب‌های خانگی است و این مایع به راحتی در دل خاک نفوذ و آب‌های زیرزمینی را هم آلوده می‌کند.

غلامرضا مصطفایی در گفتگو با برنامه صبح سیلک با بیان اینکه شیرابه حتی حاوی فلزات سنگین خطرسازی زیست‌محیطی است، خاطرنشان کرد: اگر این مایع در معابر تبخیر و خشک شود، مواد آن با پراکندگی در هوا محیط زیست را آلوده و سلامت افراد را تهدید می‌کند.

وی کاهش میزان تولید پسماند را باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و در مجموع رسیدن به توسعه پایدار ارزیابی و اذعان کرد: درصد بالایی از زباله‌ها می‌تواند به صورت تفکیک و دوباره به چرخه مصرف بازگردد.

مصطفایی کنترل بیشتر بیماری‌ها را مرتبط با مدیریت پسماند دانست و یادآور شد: پسماندها عوامل رطوبت، غذا و پناهگاه را برای تولید و تکثیر حشراتی مثل پشه فراهم می‌کند و این موجودات هم عامل انتشار بیماری سالک می‌شوند.